Ιούλιος 6, 2015

Ανάπτυξη Λογισμικού

Η ανάπτυξη λογισμικού για PC (software), αλλά και εξειδικευμένου λογισμικού για το υλικό (firmware)  περιλαμβάνονται στις δραστηριότητες της ALFA Production, προσφέροντας την δυνατότητα ολοκληρωμένων λύσεων που αποτελούνται από software και hardware. 

Η ομάδα ανάπτυξης λογισμικού πλαισιωμένη με τα υπολογιστικά εργαλεία λογισμικού, προγραμματισμού και επαναληπτικού ελέγχου υλικού μέσω τεχνικών προσομοίωσης και εξομοίωσης, καταφέρνει να υλοποιήσει και να υποστηρίξει κάθε λογής εφαρμογή που απαιτεί η αγορά.

In