Ιούλιος 6, 2015

Ηλεκτρονική Σχεδίαση

Το τμήμα σχεδίασης και ανάπτυξης της ALFA Production είναι αρμόδιο για την σχεδίαση και εφαρμογή της τεχνολογίας δίνοντας τεχνικές λύσεις σε κάθε ανάγκη της αγοράς. 

Είναι εξοπλισμένο με τα πλέον σύγχρονα υπολογιστικά εργαλεία CAD, με ένα οργανωμένο εργαστήριο πρωτοτύπων και δοκιμών καθώς και μια σειρά οργάνων και συστημάτων μέτρησης και ποιοτικής αξιολόγησης των νέων σχεδιασμένων κυκλωμάτων.

In